Starý Zákon

Nový Zákon

Jeremiáš 40:12 Ceský studijní preklad (CSP)

Všichni Judejci se navrátili ze všech míst, kam byli zahnáni a přišli do judské země ke Gedaljášovi do Mispy. Sklidili velmi mnoho vína a letního ovoce.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jeremiáš 40

Pohled Jeremiáš 40:12 v kontextu