Starý Zákon

Nový Zákon

Izaiáš 63:14 Ceský studijní preklad (CSP)

jako když dobytek sestupuje do údolí. Duch Hospodinův mu dává odpočinout, tak jsi vodil svůj lid a učinil sis slavné jméno.

Přečtěte si kompletní kapitolu Izaiáš 63

Pohled Izaiáš 63:14 v kontextu