Starý Zákon

Nový Zákon

Izaiáš 54:1 Ceský studijní preklad (CSP)

Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila, propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí, protože více bude synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin.

Přečtěte si kompletní kapitolu Izaiáš 54

Pohled Izaiáš 54:1 v kontextu