Starý Zákon

Nový Zákon

Izaiáš 18:7 Ceský studijní preklad (CSP)

V té době bude přinesen dar úcty Hospodinu zástupů od lidu vysokých postav a hladké pleti, od lidu obávaného široko daleko, národa mocného a pošlapávajícího, jehož zemi rozdělují řeky, k místu přebývání jména Hospodina zástupů, hoře Sijónu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Izaiáš 18

Pohled Izaiáš 18:7 v kontextu