Starý Zákon

Nový Zákon

Genesis 31:3 Ceský studijní preklad (CSP)

Tu řekl Hospodin Jákobovi: Navrať se do země svých otců a do svého rodiště; já budu s tebou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Genesis 31

Pohled Genesis 31:3 v kontextu