Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 48:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Při Manasesově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Efrajimovi.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 48

Pohled Ezechiel 48:5 v kontextu