Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 45:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Dále: Jedna ovce na stádo o dvou stech kusech ze zavlažované oblasti Izraele na přídavnou oběť, na zápalnou oběť a na pokojnou oběť, aby pro ně bylo získáno smíření, je výrok Panovníka Hospodina.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 45

Pohled Ezechiel 45:15 v kontextu