Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 44:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Toto praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec neobřezaného srdce a neobřezaného těla nevstoupí do mé svatyně. To platí pro každého cizince, který přebývá uprostřed synů Izraele.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 44

Pohled Ezechiel 44:9 v kontextu