Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 26:3 Ceský studijní preklad (CSP)

proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, jsem proti tobě, Týre, a přivedu na tebe mnohé národy, jako moře přivádí své vlny.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 26

Pohled Ezechiel 26:3 v kontextu