Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 6:3 Ceský studijní preklad (CSP)

V prvním roce vlády krále Kýra vydal král Kýros nařízení o domě Božím v Jeruzalémě: Dům ten budiž vystavěn na místě, kde se obětují oběti a jeho základy budiž zachovány. Jeho výška šedesát loket, jeho šířka šedesát loket,

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 6

Pohled Ezdráš 6:3 v kontextu