Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 4:4 Ceský studijní preklad (CSP)

I stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je, aby nestavěli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 4

Pohled Ezdráš 4:4 v kontextu