Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 4:1 Ceský studijní preklad (CSP)

Když se protivníci Judy a Benjamína doslechli, že navrátilí vyhnanci stavějí chrám Hospodinu, Bohu Izraele,

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 4

Pohled Ezdráš 4:1 v kontextu