Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 1:7 Ceský studijní preklad (CSP)

Král Kýros vydal nádoby Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal je do domu svého boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 1

Pohled Ezdráš 1:7 v kontextu