Starý Zákon

Nový Zákon

Deuteronomium 9:27 Ceský studijní preklad (CSP)

Pamatuj na své otroky, na Abrahama, Izáka a Jákoba. Nehleď na tvrdost tohoto lidu, na jeho ničemnost a hřích.

Přečtěte si kompletní kapitolu Deuteronomium 9

Pohled Deuteronomium 9:27 v kontextu