Starý Zákon

Nový Zákon

Daniel 9:21 Ceský studijní preklad (CSP)

ještě jsem hovořil a modlil se, a vtom ten muž, Gabriel, jehož jsem spatřil ve vidění na počátku, se mne vyčerpaného únavou dotkl v čase večerní přídavné oběti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Daniel 9

Pohled Daniel 9:21 v kontextu