Starý Zákon

Nový Zákon

Daniel 2:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Chaldejci odpověděli před králem takto: Není člověka na zemi, který by dokázal vykládat podle králova slova. Vždyť žádný veliký král ani pán něco takového nežádal po žádném kouzelníkovi ani věštci ani chaldejci.

Přečtěte si kompletní kapitolu Daniel 2

Pohled Daniel 2:10 v kontextu