Starý Zákon

Nový Zákon

Daniel 12:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Nato mi odvětil: Běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce.

Přečtěte si kompletní kapitolu Daniel 12

Pohled Daniel 12:9 v kontextu