Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 2:4 Ceský studijní preklad (CSP)

Nuže, posilni se, Zerubábeli, je Hospodinův výrok, posilni se, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, posilni se, všechen lide země, je Hospodinův výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 2

Pohled Ageus 2:4 v kontextu