Starý Zákon

Nový Zákon

Ageus 1:8 Ceský studijní preklad (CSP)

Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům; oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ageus 1

Pohled Ageus 1:8 v kontextu