Starý Zákon

Nový Zákon

Abdiáš 1:18 Ceský studijní preklad (CSP)

Dům Jákobův bude ohněm, dům Josefův plamenem, dům Ezauův strništěm, zapálí jej a stráví ho. Nikdo z domu Ezauova nevyvázne, neboť Hospodin promluvil.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abdiáš 1

Pohled Abdiáš 1:18 v kontextu