Starý Zákon

Nový Zákon

Abdiáš 1:12 Ceský studijní preklad (CSP)

Nehleď škodolibě na den svého bratra v den jeho neštěstí, neraduj se nad syny judskými v den, kdy hynou, ať se nevyvyšují tvá ústa v den soužení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abdiáš 1

Pohled Abdiáš 1:12 v kontextu