Starý Zákon

Nový Zákon

Abakuk 3:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. Pro vedoucího chval na strunné nástroje.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abakuk 3

Pohled Abakuk 3:19 v kontextu