Starý Zákon

Nový Zákon

Abakuk 2:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Běda tomu, kdo dává svým bližním pít z číše svého hněvu a opíjí je, aby se díval na jejich nahotu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abakuk 2

Pohled Abakuk 2:15 v kontextu