Starý Zákon

Nový Zákon

Abakuk 1:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Králům se posmívají, mocnáři jsou jim k smíchu, všem pevnostem se vysmívají, navrší náspy a dobudou je.

Přečtěte si kompletní kapitolu Abakuk 1

Pohled Abakuk 1:10 v kontextu