Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 3:32 Ceský studijní preklad (CSP)

Tak pohřbili Abnéra v Chebrónu. Král pozvedl svůj hlas a plakal u Abnérova hrobu, a také všechen lid plakal.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 3

Pohled 2 Samuel 3:32 v kontextu