Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 17:6 Ceský studijní preklad (CSP)

Když přišel Chúšaj k Abšalómovi, Abšalóm mu řekl: Achítofel promluvil tak a tak. Máme udělat, co řekl? Pokud ne, mluv ty.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 17

Pohled 2 Samuel 17:6 v kontextu