Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 36:18 Ceský studijní preklad (CSP)

Všechny předměty Božího domu, velké i malé, poklady Hospodinova domu i poklady krále a jeho knížat, to vše odnesl do Babylona.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 36

Pohled 2 Letopisů 36:18 v kontextu