Starý Zákon

Nový Zákon

2 Královská 7:16 Ceský studijní preklad (CSP)

Lid vyšel a plenili aramejský tábor. I stalo se, že sea mouky byla za šekel a dvě sey ječmene za šekel, podle Hospodinova slova.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Královská 7

Pohled 2 Královská 7:16 v kontextu