Starý Zákon

Nový Zákon

2 Královská 5:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Elíša k němu poslal posla se slovy: Jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu; tvé tělo se obnoví a budeš čistý.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Královská 5

Pohled 2 Královská 5:10 v kontextu