Starý Zákon

Nový Zákon

2 Královská 25:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Chaldejské vojsko pronásledovalo krále a dostihlo ho na jerišských pustinách; celé jeho vojsko se od něj rozprchlo.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Královská 25

Pohled 2 Královská 25:5 v kontextu