Starý Zákon

Nový Zákon

2 Královská 23:6 Ceský studijní preklad (CSP)

Vynesl Ašeru z Hospodinova domu ven za Jeruzalém do údolí Kidrónu, spálil ji v údolí Kidrónu, rozdrtil na prach a její prach hodil na hroby obyčejných lidí.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Královská 23

Pohled 2 Královská 23:6 v kontextu