Starý Zákon

Nový Zákon

1 Letopisů 22:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Nyní přiložte své srdce a svou duši k hledání Hospodina, svého Boha. Povstaňte a stavte svatyni Hospodina Boha, aby byla přenesena truhla Hospodinovy smlouvy a posvátné Boží předměty do domu postaveného pro Hospodinovo jméno.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Letopisů 22

Pohled 1 Letopisů 22:19 v kontextu