Starý Zákon

Nový Zákon

1 Letopisů 19:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Když synové Amónovi viděli, že Aramejci utíkají, také oni před jeho bratrem Abíšajem utekli a vešli do města. Jóab šel do Jeruzaléma.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Letopisů 19

Pohled 1 Letopisů 19:15 v kontextu