Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 7:27 Ceský studijní preklad (CSP)

Potom udělal deset bronzových podstavců. Každý podstavec byl čtyři lokte dlouhý, čtyři lokte široký a tři lokte vysoký.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 7

Pohled 1 Královská 7:27 v kontextu