Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 17:21 Ceský studijní preklad (CSP)

Natáhl se třikrát na chlapce a volal k Hospodinu: Hospodine, můj Bože, ať se vrátí duše tohoto chlapce do jeho nitra.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 17

Pohled 1 Královská 17:21 v kontextu