Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 13:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Oltář se roztrhl a popel z oltáře se rozsypal jako znamení, které muž Boží učinil podle Hospodinova slova.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 13

Pohled 1 Královská 13:5 v kontextu