Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 1:48 Ceský studijní preklad (CSP)

Král také promluvil takto: Požehnaný je Hospodin, Bůh Izraele, že dal dnes toho, kdo usedl na můj trůn, a mé oči to vidí.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 1

Pohled 1 Královská 1:48 v kontextu