Starý Zákon

Nový Zákon

Zjevení 14:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”

Přečtěte si kompletní kapitolu Zjevení 14

Pohled Zjevení 14:11 v kontextu