Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 4:14 Ceský studijní preklad (CSP)

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 4

Pohled Židům 4:14 v kontextu