Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 13:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 13

Pohled Židům 13:11 v kontextu