Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 1:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Neboť kterému z andělů kdy řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil"? A opět: "Já mu budu otcem a on mi bude synem"?

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 1

Pohled Židům 1:5 v kontextu