Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 2:14 Ceský studijní preklad (CSP)

který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 2

Pohled Titus 2:14 v kontextu