Starý Zákon

Nový Zákon

Skutky 4:37 Ceský studijní preklad (CSP)

měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů.

Přečtěte si kompletní kapitolu Skutky 4

Pohled Skutky 4:37 v kontextu