Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 6:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 6

Pohled Římanům 6:19 v kontextu