Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 13:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 13

Pohled Římanům 13:10 v kontextu