kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 13 Ceský studijní preklad (CSP)

Podřízenost autoritám

1. Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,

2. takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud.

3. Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlému. Chceš, aby ses nemusel bát autority? Čiň dobré, a budeš mít od ní chválu.

4. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednášli však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo.

5. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí.

6. Proto také platíte daně, neboť vládcové jsou Božími služebníky a právě tomu se vytrvale věnují.

7. Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest.

Buďte připraveni, naše záchrana je blízko

8. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.

9. Vždyť přikázání "nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat," a jeli ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: "Budeš milovat svého bližního jako sebe samého."

10. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska.

11. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili.

12. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla.

13. Žijme řádně jako ve dne: ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti.

14. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.