Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 10:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Ptám se však: Což to Izrael nepochopil? Už Mojžíš praví: "Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu nerozumnému vás popudím k hněvu."

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 10

Pohled Římanům 10:19 v kontextu