Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 1:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 1

Pohled Matouš 1:11 v kontextu