Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 6:53 Ceský studijní preklad (CSP)

Když se přeplavili k zemi, přišli do Genezaretu [a tam zakotvili].

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 6

Pohled Marek 6:53 v kontextu