Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 6:45 Ceský studijní preklad (CSP)

A hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než on propustí zástup.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 6

Pohled Marek 6:45 v kontextu